Tervise heaks

Kiropoodid ja podiaatrid moodustavad tervishoiusüsteemist lahutamatu osa, sest jalahoodlusel on ka inimeste jaoks lisaks sotsiaalne tähendus.

Tänu pikenenud elueale on liikumisvõime säilimine tänapäeva vananevate inimetse jaoks ja ühiskonnale tervikuna oluline eesmärk. Lisaks sellele suureneb tööstusriikides diabeetikute arv. Mõlemas kontekstis peaks langema suur tähelepanu jalgade tervisele.

Ja viimaseks oluliseks asjaks, oma keha eest hästi hoolitsemine annab panuse inimese üldisele heaolule. Need, kes hoolitsevad oma jalgade eest, tugevdavad oma immuunsüsteemi ja läbi selle üldist tervist.